Bảng giá thi công máy lạnh âm trần, Tủ đứng, Treo tường

Bảng giá thi công máy lạnh âm trần, Tủ đứng, Treo tường

Bảng giá thi công máy lạnh âm trần, Tủ đứng, Treo tường

Bảng giá thi công máy lạnh âm trần, Tủ đứng, Treo tường

Bảng giá thi công máy lạnh âm trần, Tủ đứng, Treo tường
Bảng giá thi công máy lạnh âm trần, Tủ đứng, Treo tường

Bảng giá thi công máy lạnh âm trần, Tủ đứng, Treo tường

  STT  Nội dung Đơn vị Đơn giá (VNĐ) Ghi chú
  A NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH
  I Loại máy lạnh treo tường
  1 Máy lạnh treo tường công suất 1HP - 1.5HP Bộ 250.000 Đối với những thế lắp dễ và an toàn
  2 Máy lạnh treo tường công suất 2,0HP - 2,5HP Bộ 350.000
  3 Máy lạnh treo tường công suất 3HP Bộ 400.000
  II Loại máy lạnh âm trần, tủ đứng, giấu trần ống gió, áp trần
  1 Máy lạnh âm trần, tủ đứng, áp trần công suất từ 1,5HP đến 2,5HP Bộ 550.000 Đối với những thế lắp dễ và an toàn
  2 Máy lạnh âm trần, tủ đứng, áp trần công suất từ 3,0HP đến 5,0HP Bộ 850.000
  3 Máy lạnh âm trần, tủ đứng, áp trần công suất từ 5,5HP đến 6,5HP Bộ 850.000
  4 Máy lạnh giấu trần nối ống gió Bộ 850.000
  5 Máy lạnh dòng công nghiệp (Packaged) Bộ Liên hệ
  VẬT TƯ + NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT
  1 Ống đồng dẫn gas lạnh Thái Lan máy 1HP (D6-10) mét 1450.000 Kèm cách nhiệt VN
  2 Ống đồng dẫn gas lạnh Thái Lan máy 1,5HP (D6-12) mét 175.000 Kèm cách nhiệt VN
  3 Ống đồng dẫn gas lạnh Thái Lan máy 2HP - 2,5HP (D6-16) mét 195.000 Kèm cách nhiệt VN
  4 Ống đồng dẫn gas lạnh Thái Lan máy 3HP - 3,5HP (D10-16) mét 255.000 Kèm cách nhiệt VN
  5 Ống đồng dẫn gas lạnh Thái Lan máy 4HP - 5HP (D10-19) mét 275.000 Kèm cách nhiệt VN
  6 Ống đồng dẫn gas lạnh Thái Lan máy 5,5HP - 6,5HP (D10-19) mét 295.000 Kèm cách nhiệt VN
  7 Ống nước cứng Bình Minh D21 mét 25.000 Kèm cách nhiệt VN
  8 Ống nước cứng Bình Minh D27 mét 35.000 Kèm cách nhiệt VN
  9 Ống nước cứng Bình Minh D34 mét 55.000 Kèm cách nhiệt VN
  10 Ống nước thải mềm (ruột gà) mét 8.000  
  11 Dây điện khiển Cadivi 1 x 1,5mm2 mét 6.500  
  12 Dây điện khiển Cadivi 1 x 2,0mm2 mét 7.500  
  13 Dây điện khiển Cadivi 1 x 2,5mm2 mét 8.500  
  14 Dây điện nguồn Cadivi 1 x 4,0mm2 mét 20.000  
  15 CP điện 1P/20A/30A + hộp nhựa cái 80.000  
  16 CP điện 1P/50A + hộp nhựa cái 100.000  
  17 MCB điện 3P/20A + hộp nhựa cái 250.000  
  18 MCB điện 3P/50A + hộp nhựa cái 430.000  
  19 Eke đỡ dàn nóng máy 1HP cặp 90.000  
  20 Eke đỡ dàn nóng máy 1,5HP đến 2,0HP cặp  150.000  
  21 Eke đỡ dàn nóng máy 2.5HP đến 3.5HP cặp 320.000  
  22 Khung đỡ dàn nóng đặt sàn từ 4,0HP trở lên cặp 450.000 - 550.000  
  23

  Zalo